Consulting

Consulting Consulting

-Management for hire
  • Management for hire
  • Restrukturering av virksomheter
  • Strategiutvikling og implementering
  • Styrerepresentasjon
  • Markedsarbeide
  • Markedsunders√łkelser
  • Kursvirksomhet
  • KS systemer